Recursos útils

Plataformes
Xarxes socials i webs
Portal d'ofertes
Taula del 3r sector
Federacions
Administracions
Up2Europe

Recursos dels programes i de la ue

Altres recursos

Recursos dels programes i de la ue

Plataformes
Xarxes socials i webs
Portal d'ofertes

Altres recursos

Taula del 3r sector
Federacions
Administracions
Up2Europe
Obtenir el seu PIC
Programes

PLATAFORMES &
BASES DE DADES

Alguns programes europeus tenen plataformes i bases de dades on podeu cercar projectes ja finançats per inspirar-vos amb el que s’ha fet anteriorment, conèixer quines entitats els han dut a terme, etc.

Erasmus+

Plataforma de resultats de projectes ERASMUS

CORDIS

Plataforma europea de recerca
de projectes

COSME DATA HUB

Plataforma de recerca de projectes COSME

KEEP.EU

Plataforma pels
projectes Interreg

WEB I XARXES SOCIALS RELACIONADES

A continuació trobareu les webs dels programes europeus, a més dels comptes
Twitter i LinkedIn relacionats i que actualitzen les seves notícies i convocatòries.

@EUErasmusPlus
@EuSport
@EUErasmusPlus
eismea
@EU_Partnerships
@eu_echo
@Sudoe5
interreg-sudoe-programme
ctppoctefa
@ENICBCMed
@interregeurope
interreg-europe
@MEDProgramme
interreg-med-programme
@HorizonEurope1
@europe_creative

PORTAL D’OFERTES
I OPORTUNITATS

Per obtenir informació respecte a les convocatòries, podeu seguir les xarxes socials dels programes o consultar regularment les seves web. Una altra opció és utilitzar el Portal d’ofertes i oportunitats de finançament.

PORTAL TENDER & FUNDING OPPORTUNITIES

Plataforma de resultats de
projectes ERASMUS

AVANTATGE
ofereix la possibilitat de buscar entre totes les convocatòries de tots els programes dels fons centralitzats
NO INCLOU
les convocatòries dels programes descentralitzats (fons estructurals)

La Taula d’Entitats del Tercer Sector treballa en un pla estratègic d’internacionalització per desenvolupar una nova línia d’incidència política en institucions i òrgans sobretot de l’àmbit europeu. Les seves línies d’actuació consisteixen en:

TAULA D’ENTITATS
DEL TERCER SECTOR

Enfortiment
de la Taula i les entitats socials per aconseguir el suport i l’assessorament que necessiten les entitats socials per ser més competitives i innovadores.
Representació
del Tercer Sector Social a l’exterior per potenciar la interlocució i la incidència en les polítiques socials comunitàries.
Identificació
de possibles línies i fonts de finançament europeus i de xarxes associatives i plataformes europees amb qui enfortir relacions i fer sinèrgies.
Participació
Augmentar-la en xarxes de les quals ja formem part i potenciar les relacions amb altres institucions i organismes.
internacional@tercersector.cat
internacional@tercersector.cat

FEDERACIONS I ASSOCIACIONS EUROPEES

Existeixen unes quantes federacions i associacions europees en l’àmbit del tercer sector que tenen experiència en projectes europeus i que us poden ajudar en la vostre recerca de socis.

SOCIAL PLATFORM

Xarxa europea de federacions i organitzacions de la societat civil advocant
per una Europa social

FEDERACIONS del social platofrm
ESAN
EAPN
EURCHILD
EDF
EFJ
EWL
Housing Europe
altres FEDERACIONS externes

EINES DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES

Pàgina web molt actualitzada que ofereix informació sobre les oportunitats de finançament europeu. Hi podeu trobar notícies, agenda d’activitats, convocatòries, eines per a la cerca de socis, exemples de projectes, oportunitats laborals amb projectes europeus, etc.

Per estar al corrent de les últimes notícies, podeu subscriure-us al seu butlletí #FonsUECat o seguir les xarxes socials @FonsUECat.

FONS EUROPEUS A CATALUNYA

Departament d’Acció Exterior
Generalitat de Catalunya

La pàgina GAUE recull informació sobre els Programes Europeus i les seves convocatòries que són d’especial interès per les entitats catalanes. També compta amb un cercador amb filtres i calendari de les jornades informatives.

Per estar al dia, podeu subscriure-us al seu butlletí #InternacionalDiba o seguir les seves xarxes socials @intdiba.

GUIA D’AJUTS DE LA UE

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional Diputació de Barcelona

UP 2 EUROPE

Up2Europe és el primer accelerador d’idees per la cooperació europea. Consisteix en una plataforma d’intercanvis, una comunitat virtual entorn als projectes europeus.

Up2Europe

Plataforma col·laborativa entorn a projectes europeus

Plataformes i llocs web per a partenariat
Call for partners space
Project website
Matchmaking platform
Accelerator platform
Serveis
EU Project Management
Proposal evaluation
Training
Support