Fase d’elaboració
Recursos

Obtenir el seu PIC

Per obtenir el codi d’identificació PIC (Participant Identification Code) necessari per presentar-se a la majoria de les convocatòries, s’han de fer els tràmits següents:

1

Crear un compte a EU Login (Comissió Europea) per obtenir nom d’usuari i contrasenya.

2

Accedir al Registre de Participants del Portal Funding & Tenders de la Comissió Europea i connectar-se per registrar l’entitat. Verificar prèviament que no estigui ja registrada.

3

Seguir les instruccions del Portal i proveir la informació requerida (generalment informació administrativa de l’entitat) fins a obtenir el número PIC provisional. Amb aquest PIC provisional ja es pot participar en convocatòries europees.

i el PIC definitiu?

El primer cop que l’entitat formalitzi un primer contracte amb la Comissió Europea, se li requerirà la validació del PIC provisional (amb informació administrativa suplementària).