Single Market

The Single Market Programme, tal i com indica el seu nom, és el nou programa europeu per al mercat interior, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses que reuneix diversos programes del període anterior com el COSME. Pel període 2021-2027, tindrà un pressupost de 4 208 MEUR. Té els següents objectius específics, dels quals 3 són rellevants per al tercer sector

Aturats
Malalties
Erasmus+
CERV

Dimensió del projecte

Competitivitat de la convocatoria

Experiència en projecte UE

2
2
2

Aquests són els eixos del projecte que són rellevants per al tercer sector social:

Eix 1

Reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de les PIMES

Eix 2

Promoure els interessos dels consumidors

Eix 3

Garantir un alt nivell de protecció i de seguretat

Reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de les PIMES

Activitats i àmbits

Suport a les PIMES per fomentar la creació i el seu desenvolupament

Internacionalització

Promoció de l’esperit i l’adquisició de competències empresarials

Promoció de nous models i oportunitats de negoci per a PIMES

Suport a la competitivitat dels ecosistemes i sectors industrials

Modernització cap a una economia més verda, digital i resilient

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres

Altres països: Noruega, Islàndia i Liechtenstein, països potencials de la UE, països de la Política europea de Veïnatge, països tercers segons la convocatòria

Tipus d’organització

Qualsevol entitat legal o organització internacional

Exemple
Network for Migrant Entrepreneurs to Scale Up and Grow

L’objectiu del projecte és la creació d’una xarxa de suport per a la creació i el creixement de les empreses de persones migrades, per tal d’oferir una solució alternativa a la seva integració i a la vegada contribuir a crear llocs de feina a Europa. Països Baixos, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit.

Promoure els interessos dels consumidors

Activitats i àmbits

Capacitació i educació dels consumidors sobre els seus drets

Protecció dels consumidors

Promoció de la transparència i de la confiança

Promoció del consum sostenible i de la informació

Empoderament de les organitzacions de consumidors

Promoció de la responsabilitat social de les empreses

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres
Altres països: Noruega, Islàndia i Liechtenstein, països potencials de la UE, països de la Política europea de Veïnatge, països tercers segons la convocatòria

Tipus d’organització

Entitat sense ànim de lucre o entitat pública

Exemple

Garantir un alt nivell de protecció i de seguretat

Activitats i àmbits

Per als éssers humans, animals i plantes

Prevenir, detectar i erradicar les malalties dels animals i les plagues de les plantes

Donar suport a la millora del benestar animal

Lluitar contra la resistència als antimicrobians

Fomentar la producció i el consum sostenible d’aliments

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres
Altres països: Noruega, Islàndia i Liechtenstein, països potencials de la UE, països de la Política europea de Veïnatge, països tercers segons la convocatòria

Tipus d’organització

Qualsevol entitat legal o organització internacional

Exemple