Qui som

La Taula del Tercer Sector agrupa i representa el conjunt de les entitats socials per defensar els drets socials i construir una societat més justa: a Catalunya i a la resta del món.

LA TAULA DEL TERCER SECTOR

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució representativa de les entitats socials catalanes.

La nostra missió és la defensa dels drets socials i l’erradicació de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats. Des del 2003, agrupem 35 federacions i grans organitzacions que representen més de 3.100 entitats socials arrelades arreu del territori català.

La Taula del Tercer Sector treballa per aconseguir una societat més justa, inclusiva, equitativa i cohesionada. Incidim en favor dels drets socials, fomentem la cocreació de les polítiques, impulsem mesures d’enfortiment de les entitats i promovem la innovació social.

Som la veu del tercer sector social: una veu comuna, sòlida, coherent i reconeguda per la societat i la governança a diferents nivells.

« Oferim un punt de trobada i una plataforma per a l’acció col·lectiva de 35 federacions i grans organitzacions que representen més de 3.000 entitats del tercer sector social català »

EL TERCER SECTOR SOCIAL

El tercer sector social està format pel conjunt d’entitats privades no lucratives que treballen en favor de les persones: per transformar la pobresa, construir inclusió i cohesió social i tenir cura de les persones en situació de vulnerabilitat. El tercer sector social aborda les desigualtats i busca promoure la igualtat d’oportunitats a través de l’empoderament i l’autonomia de les persones. El tercer sector social està compromès amb la millora democràtica, l’avenç dels drets i el desenvolupament d’una noció de ciutadania plena.

El tercer sector social es contraposa al ‘primer sector’ o públic (governamental i no lucratiu) i al ‘segon sector’ del privat (no governamental i lucratiu): canalitza la iniciativa comunitària per la millora social i el reforç del sistema públic de garantia dels drets socials.

« El tercer sector social és un motor de transformació: promou una societat on totes les persones puguin tenir els mateixos drets i oportunitats; per aconseguir una societat més justa, una democràcia més participativa i una realització de la ciutadania plena, corresponsable i compromesa »

Les entitats del tercer sector social inclouen associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció que atenen vora 2 milions de persones en totes les etapes de la vida (infància, joventut, vida adulta i gent gran) i àmbits diversos (pobresa, habitatge, inserció sociolaboral, igualtat i feminismes, salut, educació, lleure, discapacitat, salut mental, malalties, addiccions).

L’AGENDA INTERNACIONAL

Des de la Taula del Tercer Sector estem construint una plataforma per a la internacionalització i el treball en xarxa de les entitats del tercer sector social català a la Unió Europea i la resta del món. Aquesta aposta ha de permetre enfortir les entitats socials catalanes, la seva capacitat d’innovació local i també de participació en processos de cocreació de les polítiques socials: a Europa i al món.

La Taula ofereix un espai per cocrear aquesta agenda internacional amb els seus membres i en relació amb els grans reptes globals. La Taula busca enfortir la capacitat dels seus membres, les entitats socials catalanes, per entendre i donar respostes arrelades i alhora col·laboratives davant dels impactes locals d’almenys quatre grans transicions globals:

 

    • La transició social i la crisi de les desigualtats.
    • La transició política i democràtica.
    • La transició ecològica i l’emergència climàtica.
    • La transició tecnològica, vinculada a la digitalització.

Volem contribuir a donar respostes a les grans transicions i els reptes globals des de l’acció local, partint de l’expertesa i capacitat d’acció de les entitats del tercer sector social, així com de la seva capacitat de treballar en xarxa i teixir aliances. El tercer sector social s’ha bregat en dècades d’atenció, suport i acompanyament a les persones. La seva capacitat de cooperació amb altres agents i d’impuls de la innovació social en l’àmbit local es projecta ara a l’entorn europeu i internacional en un moment àlgid de la cooperació descentralitzada.

Pla de Treball Internacional 2023

LA COMISSIÓ INTERNACIONAL

Construïm aquesta agenda internacional amb les federacions de la Taula del Tercer Sector que participen en la Comissió d’Internacional i el Grup d’Innovació i Fons Europeus del tercer sector social. Són els nostres espais de coordinació i participació, que permeten aprovar el pla de treball internacional de la Taula, afavorir les col·laboracions, coordinar activitats i mantenir les comunicacions.

  • Coordinador de la Comissió Internacional en representació de la junta directiva de la Taula: Jesús Delgado Almendros
  • Responsable tècnic de l’oficina i la Comissió Internacional: Jaume Puigpinós Serra

Les següents federacions forment part de la Comissió Internacional:

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacta amb nosaltres si t’interessa la nostra feina i vols fer-nos arribar una proposta de col·laboració internacional amb el tercer sector: