AMIF Asylum Migration and Integration Funds

El Fons per a l’Asil, la Integració i la Migració (AMIF) és la continuació del Fons del mateix nom del període 2014-2020. Té com a objectiu la gestió dels fluxos migratoris i l’aplicació d’una política d’immigració comuna a la UE. Amb un pressupost global de 9 882 MEUR contribueix a reforçar la política europea d’asil, desenvolupar la migració legal i lluitar contra la migració irregular, i recolzar la integració de les persones nouvingudes en sinèrgia amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i ERASMUS +.

Dones i LGBTQI+
Infants
Nouvinguts i minories ètniques
Creative Europe
Programes

Dimensió del projecte

Competitivitat de la convocatoria

Experiència en projecte UE

2
3
3

Aquests són els eixos del projecte que són rellevants per al tercer sector social:

Eix 1

Reforçar el sistema d’asil

Eix 2

Promoure la migració legal i la integració

Reforçar el sistema d’asil

Activitats i àmbits

Ajut material

Suport als procediments (traducció i interpretació, assistència jurídica, etc.)

Serveis especialitzats, en particular per a víctimes de tràfic humà (psicosocials, rehabilitació, etc.)

Creació i millora d’estructures d’acollida (especialment per a les famílies)

Desenvolupament d’alternatives eficaces a l’internament

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres
Possibilitats d’incloure altres països segons la convocatòria.

Tipus d’organització

Entitats públiques, organitzacions internacionals, ONG, institucions per als drets humans, i els seus socis econòmics i socials.

Exemple
ASSIST Gender Specific Legal Assistance and Integration Support for Third County National Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation

L’objectiu és desenvolupar i proveir una assistència jurídica específica a dones procedint de països tercers víctimes de tràfic humà per a la seva explotació sexual. Irlanda, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Espanya.

Promoure la migració legal i la integració

Activitats i àmbits

Campanyes de difusió sobre els canals de migració legals

Plans de migració (incloent formació professional)

Assistència a la reagrupació familiar

Suport a la integració (assessorament, educació, idioma, orientació cívica i professional, accés a serveis públics)

Foment dels intercanvis i del diàleg (intercultural, interreligiós) entre migrants i societat d’acollida

Beneficiaris

Països elegibles

Estats membres
Possibilitats d’incloure altres països segons la convocatòria.

Tipus d’organització

Entitats públiques, organitzacions internacionals, ONG, institucions per als drets humans, i els seus socis econòmics i socials.

Exemple
WEMIN Migrant Women Empowerment and Integration

El projecte busca empoderar dones migrants i refugiades amb l’objectiu que esdevinguin protagonistes de les comunitats on viuen i actuïn com a multiplicadores a les seves famílies i cercles. Espanya, Grècia, França, Suècia, Alemanya, Itàlia, Portugal, Irlanda.