NDICI Global Europe

El NDICI Global Europe (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument) és el nou Instrument de Veïnatge, Desenvolupament i Cooperació International de la Unió Europea. Dotat d’un pressupost global de 79 460 MEUR, té com a objectius la modernització de la política exterior europea, el reforçament de la seva eficàcia i visibilitat i una millor coordinació amb les polítiques internes, a més de dotar la UE de la flexibilitat necessària per a donar una resposta ràpida als nous reptes i crisis.

Aturats
Dones i LGBTQI+
Infants
Joves
Malalties
Nouvinguts i minories ètniques
Pobresa i exclusió social
CERV
Horizon Europe

Dimensió del projecte

Competitivitat de la convocatoria

Experiència en projecte UE

3
3
3

Aquests són els eixos del projecte que són rellevants per al tercer sector social:

Eix 1

Pilar geogràfic

Eix 2

Pilar temàtic

Pilar geogràfic

Activitats i àmbits

El pilar geogràfic busca fomentar el diàleg i la cooperació amb països tercers per respondre a diversos objectius a la vegada, en els àmbits següents:

 • Bona governança
 • Democràcia i drets humans
 • Erradicació de la pobresa, lluita contra la desigualtat i la discriminació, promoció del desenvolupament humà
 • Migració, desplaçaments forçats i mobilitat
 • Medi ambient i canvi climàtic
 • Creixement econòmic inclusiu i sostenible, ocupació decent Pau, estabilitat i prevenció de conflictes
Exemple

Pilar temàtic

Activitats i àmbits

El pilar temàtic complementa les activitats del pilar geogràfic en els àmbits següents:

 • Drets humans i democràcia
 • Pau, Estabilitat i Prevenció de conflictes
 • Organitzacions de la societat civil
 • Reptes mundials
  • Salut
  • Educació
  • Igualtat de gènere i empoderament
  • Migració, desplaçaments forçats, mobilitat
  • Ocupació, protecció social, desigualtat
  • Cultura
  • Medi ambient i canvi climàtic
  • Energia sostenible
  • Creixement sostenible i inclusiu, ocupació decent
  • Seguretat alimentària
  • Autoritats locals com a actors del desenvolupament
  • Societats inclusives i iniciatives de parts interessades múltiples
Exemple