Una perspectiva social de l’Acció Exterior catalana: Trobada amb els delegats i delegades del Govern a l’exterior.

10 nov. 2022

Representants de la Taula del Tercer Sector van reunir-se el passat 9 de novembre amb 15 delegats i delegades del Govern a l’exterior. La reunió va permetre donar a conèixer la tasca del tercer sector i les seves iniciatives d’internacionalització a aquestes representants, claus per connectar Catalunya amb el món, a l’hora que identificar oportunitats de col·laboració concretes. La trobada forma part de l’agenda d’incidència i relacions institucionals de l’oficina internacional de la Taula, que pretén, entre d’altres, reforçar la perspectiva social de l’Acció Exterior catalana.

La presentació dels representants de la Taula va incidir en la tasca del tercer sector social i la seva funció social en un context de crisi i de grans transformacions, tot condicionat per la multiplicitat de reptes locals que també són globals (per les seves casualitats o impacte en altres territoris).

Per la Taula del Tercer Sector i les seves entitats federades, la internacionalització permet reforçar la incidència en favor dels drets socials en espais de decisió claus, i a l’hora participar activament en processos de treball en xarxa, d’innovació social o d’enfortiment de les entitats. 

Els delegats i delegades del Govern a l’exterior van reconèixer la funció social de la tasca de les entitats del tercer sector, a l’hora que també van mostrar una gran acollida per les propostes de col·laboració transmeses des de la Taula. Van destacar, entre les propostes, tres eixos de col·laboració possibles:

  • La representació de veus del tercer sector en fòrums europeus i internacionals per portar l’expertesa i prioritats de les entitats socials; 
  • L’aportació de bones pràctiques catalanes en la resposta a reptes socials que afronten altres països i participació en processos d’innovació pública;
  • L’enxarxament de les entitats catalanes amb altres entitats d’arreu del món per intercanviar bones pràctiques i generar agendes compartides;

Agraïm la invitació a la Direcció General de la Representació del Govern a l’Exterior i de la Unió Europea i la participació i bona acollida dels i les representants de les següents delegacions: Unió Europea, Àfrica Meridional, Alemanya, Con Sud, Corea del Sud, Estats Units i Canadà, Europa Central, França, Mèxic i Amèrica Central, Nord d’Àfrica, Països Nòrdics i Països Bàltics, Portugal, Regne Unit i Irlanda, Senegal, Sud-est d’Europa, Suïssa.