Prioritats de la Presidència sueca del Consell de la Unió Europea

23 gen. 2023

Les representacions de la Unió Europea a Barcelona (Parlament i Comissió Europea) varen organitzar el darrer 20 de gener una sessió informativa sobre les prioritats de la Presidència sueca del Consell de la Unió Europea. L’ambaixador suec a Espanya, Teppo Tauriainen, va introduir les claus que guiaran la presidència sueca del Consell; un procediment polític clau per la Unió Europea i basat en una alternança de sis mesos, en els quals un estat membre de la UE assumeix un gran grau del lideratge polític i legislatiu de l’agenda de la Unió (i que Espanya assumirà el segon semestre del 2023). 

L’agenda de la Presidència sueca es centrarà sobretot en la defensa dels valors democràtics, un reforç securitari, la doble transició i la competitivitat de l’economia.

  • Valors democràtics: Es promouràn els valors europeus i la democràcia en oposició a l’ascens de l’autoritarisme.
  • Reforç securitari: Es reforçarà el paper de la Unió Europea en matèria de seguretat davant les conseqüències de la invasió russa d’Ucraïna i el “crim organitzat”
  • Doble transició: Es potenciarà la transició energètica per impulsar la transició climàtica i digital.
  • Competitivitat de l’economia: Es potenciarà el mercat interior i la lliure competència, enfortint la productivitat del sector empresarial, la producció europea en sector estratègics i la diversificació del comerç internacional. També es mirarà d’assolir grans consensos en matèria d’ajudes públiques a les empreses.

En aquest article de la European Social Network hi trobaràs més informació sobre processos destacats per l’agenda del tercer sector vinculats a la Presidència sueca.

L’agenda de la Presidència sueca ve molt condicionada pel context geopolític del continent europeu – marcat per la Guerra d’Ucraïna, les tendències macroeconòmiques i les evolucions socio-polítiques, però també l’agenda del govern suec, que es va formar després de les eleccions nacionals del 2022

Després del juny, Suècia cedirà la Presidència del Consell de la UE a Espanya, que preveu un major protagonisme en l’agenda pels temes socials. Entre d’altres propostes, es preveu l’adopció d’una recomanació de la Comissió Europea als estats membres sobre la implementació del Pla d’Acció Europeu d’Economia Social.