El Pacte Europeu de les Competències: Col·laboració per la millora del mercat laboral

6 febr. 2023

El Pacte és el principal mecanisme de coordinació per implementar l’Agenda Europea de les Competències entre la Unió Europea, els estats membres i tots els actors rellevants o interessats per les competències.


La rellevància de les competències en l’agenda social

La Unió Europea considera les competències professionals com un element clau del bon funcionament econòmic del mercat únic però també del Pilar Europeu de Drets Socials. En efecte, l’apoderament professional de les persones i els col·lectius per mitjà de l’assoliment o millora de les seves competències ha de repercutir en una reducció dels índexs de pobresa i una millora general de la inclusió social a Europa, acompanyada necessàriament d’una millora dels estàndards de protecció social.

En un context econòmic inestable i caracteritzat per constants processos disruptius que afecten el mercat de treball, la Unió Europea es proposa identificar aquelles sectors amb majors necessitats de formació, a l’hora que busca harmonitzar i fer més accessibles les opcions de formació i vies de certificació professionalitzadora. 

El Pacte com a mecanisme de coordinació

Per analitzar i donar resposta a aquestes necessitats a, la Unió Europea no només busca millorar la coordinació amb els estats membres, però també amb l’empresa, una gran diversitat d’agents socials i el sector educatiu com una aposta per un diàleg social ampliat.

Així doncs, s’entén el Pacte Europeu de les Competències (European Pact for Skills) com una espai de coordinació i horitzó compartit per enfortir la col·laboració sobre competències i mercat de treball en àmbits com la transició verda i digital, el suport a la petita i mitjana empresa, l’atenció a les persones o les cures; tots sectors amb demandes professionals específiques.

El Pacte de les Competències ja agrupa més d’un miler d’actors i qualsevol empresa, organització pública, privada o social i xarxa territorial vinculada a les competències s’hi pot sumar fent clic aquí. El Pacte ofereix un horitzó europeu compartit i proposa als seus signataris contribuir a territorialitzar-ne els seus valors i objectius per mitjà del foment de l’aprenentatge al llarg de la vida, dels consorcis locals entre empresa i societat, del monitoratge de les necessitats del mercat de treball o del combat contra la discriminació al mercat laboral. Es tracta doncs d’un entorn de col·laboració estable entre agents a Europa.

Les organitzacions que participen al Pacte poden accedir a diverses oportunitats de col·laboració, acompanyament, formació i suport per part de la Direcció General de Treball i Assumptes Socials de la Comissió Europea, a l’hora que a oportunitats de finançament. La Comissió Europea també proposa aliances per les competències més específiques en àmbits com la salut o l’economia de les cures.

Si t’interessa aquest article pots fer clic aquí o contactar amb internacional(@)tercersector.cat.