Promoure la conscienciació de les organitzacions de la societat civil, la creació de capacitats i l’aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE