Evidència generada pels pacients per millorar els resultats de la recerca mèdica – Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation