Elaboració i desenvolupament de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d’acompanyament a la inserció laboral de col·lectius vulnerables