Consorcis per la innovació i projectes innovadors en educació per adults – Partnerships for Innovation – Forward-Looking Projects