Capacitar i afavorir la participació de la ciutadania (Combination of capacity-building & citizens’ engagement actions)