Ajuts per a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania