Accessibilitat universal a l’habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència finançades amb NGEU