Trobada amb la consellera d’Acció Exterior Meritxell Serret per presentar l’agenda internacional de la Taula del Tercer Sector

22 febr. 2023

La reunió celebrada el 20 de febrer ha constatat les complicitats que existeixen i les sinergies potencials entre l’estratègia internacional de la Taula del Tercer Sector i la projecció global de Catalunya al món que pilota el Departament d’Acció Exterior i Unió Europea.

Les representants de la Taula van traslladar a la consellera Serret la intenció de projectar, amb naturalitat i efectivitat, el tercer sector català a Europa i al món. Es busca esdevenir un soci útil i propositiu, capaç de generar respostes als reptes globals que s’encavalquen amb l’augment de les desigualtats, la redefinició dels models de benestar i les grans transicions.

El Departament i la Taula aprofundiran la seva col·laboració en els mesos vinents per portar més Catalunya al món, defensar interessos compartits i construir una agenda de cooperació internacional al voltant de l’agenda social i de la millora dels models de benestar.


La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, va traslladar a la consellera el paper de les entitats del tercer sector social per defensar i aterrar els drets socials arreu del territori, així com la tasca de la Taula per oferir un espai conjunt d’incidència i enfortiment.

El vicepresident de la Taula responsable d’internacionalització, Jesús Delgado, va compartir amb la consellera l’evolució de l’agenda internacional de la Taula en els últims anys, partint de l’aposta estratègica presa per l’organització l’any 2019. La Taula vol acostar processos europeus rellevants per l’agenda social a Catalunya, participar-hi activament i construir relacions de treball més estables amb entitats socials europees i d’arreu del món.

La consellera Serret va celebrar la consolidació d’aquesta vessant internacional de la Taula i la maduresa de l’organització a l’hora de plantejar una agenda de treball extensa i interrelacionada en àmbits com la incidència, les relacions institucionals i el treball en xarxa. Així mateix, la consellera va invitar la Taula a continuar construint la reputació i aportació en l’àmbit europeu del tercer sector, i a compartir la seva experiència internacional amb altres entitats catalanes.

Pla de Treball 2023 per la internacionalització

Action Plan 2023 for internationalization