PERTE d’Economia Social – Convocatòria de projectes pel 2022 i el 2023

13 des. 2022

S’han publicat les bases reguladores de les ajudes a projectes innovadors pel 2022 i el 2023 del PERTE d’economia social; una de les iniciatives més rellevants pel tercer sector en l’àmbit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Fons Next Generation de la Unió Europea a Espanya. 

Elements a retenir de les bases reguladores (accedir-hi fent clic aquí):

 • Termini de presentació de sol·licituds del 15 de desembre al 16 de gener.
 • Quantia: Aportació màxima de l’ajut del 50% dels costos subvencionables en el cas de PIMES i de 15% per grans empreses
 • Àmbit territorial del projecte: Projectes d’àmbit nacional que es desenvolupin almenys en dues comunitats autònomes.
 • Beneficiaris:
  • Entitats representatives de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i de qualsevol altra entitat de l’Economia Social.
  • Entitats de l’Economia Social que facin actuacions en l’àmbit nacional.
  • Agrupacions d’entitats. Podran formar part d’aquestes agrupacions les entitats incloses als apartats a) i b) anteriors, així com les universitats, els centres de recerca i les administracions de les Comunitats Autònomes, les entitats que integren l’Administració Local i el sector públic institucional.
 • Tipus d’actuacions subvencionables:
  • Disseny i desenvolupament d’estratègies i fulls de ruta per a la generació i el manteniment de llocs de treball i d’un teixit empresarial més sostenible i resilient.
  • Actuacions integrals en la generació d’empreses d’Economia Social amb impacte en la vertebració del territori, especialment en zones suburbanes i rurals.
  • Desenvolupament d’eines informàtiques que permetin la detecció primerenca de situacions de dificultat o sense relleu generacional actual o previsible de les empreses.
  • Mecanismes i sistemes per a la gestió economicofinancera de l’empresa a curt i mitjà termini.
  • Creació i desenvolupament de processos innovadors focalitzats en l’atenció a col·lectius vulnerables.
  • Nous sistemes de suport i acompanyament a les empreses per a la implementació i consolidació de la nova realitat empresarial.
  • Promoció i creació de xarxes i centres de referència en recerca, formació, innovació, incubació i acceleració, especialitzats en transformació empresarial en Economia Social.

El canal oficial per resoldre dubtes sobre la convocatòria és subvenciones.planeconomiasocial@mites.gob.es.

Més informació